Vilka personuppgifter samlar vi in och hur använder vi dem?

Bilder på patienter eller djurägare publiceras aldrig utan medgivande från djurägaren. Kurvans Djurhälsa och Annikas hundkälla fäster stor vikt och respekterar den personliga integriteten och samlar inte in eller bearbetar personuppgifter såvida inte den berörda individen skickat in sådana frivilligt. Kurvans Djurhälsa och Annikas hundkälla följer rådande nationella dataskyddslagar som styr användning och insamling av data.

När du lämnar personlig information till Kurvans Djurhälsa och Annikas hundkälla kan det hända att vi använder denna för att kontakta dig. Anledningen till att Kurvans Djurhälsa och Annikas hundkälla gör dessa registreringar är för att vi vill kunna erbjuda våra kunder den bästa servicen samt kunna erbjuda våra tjänster och nya erbjudanden som kan vara av intresse. Kurvans Djurhälsa och Annikas hundkälla följer gällande lagstiftning för hantering av personuppgifter och lämnar inte ut personligt identifierbar information till tredje part utan legitima skäl.

Vi använder dina uppgifter för de ändamål och baserat på den lagliga grund som anges nedan.

Varför vi använder dina uppgifter:

För att kunna hantera kundserviceärenden, reklamationer och garantier

… baserat på vårt intresse för att vi ska kunna hjälpa dig vid förfrågningar om våra tjänster/produkter (kundserviceärenden), på en rättslig förpliktelse (reklamationer) och på vårt avtal med dig.

För att kunna skicka generella erbjudanden via e-post, sms, post.

… baserat på vårt intresse av att kunna ge befintliga kunder erbjudanden om nya produkter och kampanjer.

För att kunna göra förbättringar av teknisk funktionalitet, tjänster och produkter

… baserat på vårt intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats. Samt för att förhöja kundupplevelsen genom att både förbättra befintliga och utveckla nya tjänster och produkter.

 


Mia Hallman                                Annika Cederfalk

Kurvans Djurhälsa                      Annikas Hundkälla