Vibrationsträning är en träningsform som är väldigt ny inom hundträning och

 rehabilitering i Sverige. Metoden i sig är inte speciellt ny – den användes inom

idrottsvärlden och av astronauter redan på 60- och 70-talen. Behandling på

vibrationsplatta har en väldigt god effekt på många olika typer av skador/problem och ger således en stor variation vad gäller friskvårds- och rehabiliteringsmöjligheter.

Träningsformen går ut på att musklerna arbetar till hundra procent och hur effektiv metoden är, beror på vibrationernas frekvens. Plattan kan ställas in på styrkor mellan 5-30 hertz och effekterna av träningen blir olika beroende av frekvensen; vid lågfrekvens uppnås en mer avslappnande effekt vilket är positivt för till exempel stressade hundar. Vid hög frekvens stimuleras sträckarreflexerna och muskulaturen aktiveras mer effektivt.

Med vibrationsträning stärker man hundens lednära muskulatur och det är den lednära

muskulaturen som avgör hundens kroppskontroll – en god kroppskontroll ger färre skador.

Andra positiva effekter med den här formen av träning är att den ger en ökad cirkulation i

hundens kropp och att bentätheten ökar utan att det sliter på lederna.

Vibrationsbehandlingar är en lämplig behandling för återhämtning efter hårdare träning/tävling.